north

Blog & Lajme

Qëndro i përditësuar!

trajnim i përqendruar

Si fillim, përkushtimi ngjason me një marrëdhënie. Ndërton zemrën e një marrëdhënie të shëndetshme midis njerëzve si në mjedisin e punës – punonjës me punëdhënës – ashtu edhe jashtë mjedisit të punës – kompani me partnerë. […]

zgjidhje për biznesin

Zhvendosja e Përqendrimit, Zhvillimi i Biznesit kur Ekonomia Ndryshon

Kanë kaluar 20 vjet që ne kemi parë një sërë zbaticash dhe fluksesh ekonomike që sfidojnë bizneset, veçanërisht sipërmarrësit e bizneseve të vogla. Sidoqoftë, kjo situatë pandemike nuk do […]

burime njerëzore

Cilësitë e Mira që një Punëdhënës duhet të kërkojë tek Punonjësit. 4 Tipare që Tregojnë për Zotimin e Cilësive të Mira

Bizneset, dhe jo vetëm këto, varen më së shumti nga niveli i njerëzve të cilët punësohen në to. Kjo do të thotë se punonjësit janë ata të cilët ndërtojnë grupe të aftë apo të pa aftë për punë. Këto grupe ndikohjnë drejtpërdrejtë në rezulatatet e përkushtimit në punë. […]

menaxhim i cilësisë

Kur flasim për klientët besnikë ndaj kompanisë, dhe se sim und të kthehen në të qëndrueshëm, duhet të filloni të mendoni vetë si një klient. […]

Të mësuarit gjatë jetës

Një sipërmarrës biznesi shpesh ndodh që përqendrimin e ndan në shumë drejtime, gjë që rezulton në humbjen e vëmendjes së plotë ndaj atyre anëve shumë të rëndësishme në rritjen e biznesit. Prandaj, një trajner biznesi, siç është p.sh. një ekspert i Elite Coaching […]

zgjidhje krijuese

 Të kuptoni se çfarë roli luan ndërtimi i markës brenda dhe për biznesin, duke e zhvilluar atë nëpërmjet përbërjes që sjell suksesin e markës, do të mund të nxisë impakt të madh dhe gjithashtu sukses për biznesin tuaj. […]

kËSHILLIM fINANCIAR

Një trajner i financave të biznesit do të takohet me ju, do të vlerësojë nevojat t’uaja dhe do të punojë me ju për të arritur qëllimet financiare të biznesit. Ka 5 gjëra kryesore që mund të prisni nga bashkëpunimi me një trajner financash të biznesit: […]

Të mësuarit gjatë jetës

Një sipërmarrës biznesi shpesh ndodh që përqendrimin e ndan në shumë drejtime, gjë që rezulton në humbjen e vëmendjes së plotë ndaj atyre anëve shumë të rëndësishme në rritjen e biznesit. Prandaj, një trajner biznesi, siç është p.sh. një ekspert i Elite Coaching […]

zgjidhje krijuese

 Të kuptoni se çfarë roli luan ndërtimi i markës brenda dhe për biznesin, duke e zhvilluar atë nëpërmjet përbërjes që sjell suksesin e markës, do të mund të nxisë impakt të madh dhe gjithashtu sukses për biznesin tuaj. […]