north

ZGJIDHJE KRIJUESE/

Multimedia

Foto, Video & Multimedia

Përmbajtja multimediale rrit normat e të konvertuarit dhe ndryshon mënyrën e ndërveprimit me llogaritë e mediave sociale.

Të konkurosh për vëmendjen e njerëzve është e vështirë dhe për shkak se truri i njeriut e përpunon informacionin vizual shumë më shpejt sesa përpunon informacionin e tekstit, përmbajtja multimediale është një mënyrë fantastike për të tërhequr klientët e mundshëm!

Ne të Elite Coaching do të menaxhojmë të gjitha nevojat, detajet dhe strategjitë vizuale që i japin një fund të shkëlqyeshëm çdo projekti. Ne fokusohemi në korrelacionin vizual të vlerave të markës dhe biznesit me çdo format audio-vizual, duke i transformuar ato në përshtatje me të gjitha platformat promovuese.

Stafi ynë krijues është diçka ndryshe në treg. Të punuarit me ta është një përvojë unike!

Një foto, video dhe përmbajtje multimedia jo vetëm që e bëjnë diçka të duket mirë ose të tingëllojë mirë, por gjithashtu të organizojnë të gjithë informacionin për të ndihmuar në dhënien e mesazhit të duhur në mënyrën më të efektshme të mundshme! Kombinimi i duhur i imazhit me një titull të shkruar mirë, të ekzekutuar profesionalisht në një paketë të mirëpërcaktuar – kjo është BOOM! Mesazhi arrin objektivin e këtkuar!

01
Teksti
Të gjitha prodhimet multimediale përmbajnë një sasi të caktuar teksti. Teksti mund të ketë lloje të ndryshme shkronjash dhe madhësish që i përshtaten prezantimit të softuerit multimedial.
02
Grafika
Grafika e bën aplikacionin multimedia tërheqës. Në shumë raste njerëzve nuk u pëlqen të lexojnë një sasi të madhe të lëndës tekstuale në ekran.
03
Imazhi dhe Fotografia
Ilustrimet janë ndoshta forma më e vjetër e mediave, të cilat rikthehen të paktën deri në pikturat parahistorike në muret e shpellave të gjetura në vende të ndryshme anembanë botës.
04
Audio
Një aplikacion multimedial mund të kërkojë përdorimin e të folurit, muzikës dhe efekteve zanore. Këto quhen elemente audio ose zëri i multimedias.
05
Video
Termi video i referohet figurës lëvizëse, të shoqëruar me tinguj të tillë si një foto në televizion. Elementi video i aplikacionit multimedial jep shumë informacion në kohëzgjatje të shkurtër.
06
Animacion
Animacioni është një proces për të bërë një imazh statik të duket sikur po lëviz. Një animacion është vetëm një seri e vazhdueshme e imazheve statike që shfaqen brenda një sekuence.

PROJEKTET TONA TË FUNDIT

Qëllimi ynë është të nxisim, inkurajojmë dhe mbështesim kolegët tanë të bëjnë punën e tyre ashtu siç e dinë më mirë. Kemi krijuar me dashuri një sistem pune që thjesht është funksional!