north

ZGJIDHJE PËR BIZNESIN/

Menaxhim Destinacioni
& Qëndrueshmëria

Menaxhimi i Destinacionit & Qëndrueshmëria është një nga pikat e rëndësishme dhe kryesore për Elite Coaching. Ne synojmë fillimisht të analizojmë zhvillimin e një destinacioni dhe qëndrueshmërinë e tij në aspektin e mbarështirmit të biznesit dhe atij ekonomik. Prandaj, ne e marrim atë jo vetëm seriozisht, por edhe bazë për zhvillimin e pandërprerë të së ardhmes.

Menaxhimi i Destinacionit & Qëndrueshmëria është pjesë brenda synimit për të arritur pjesëmarrjen e lartë në tregun e turizmit mbarëbotëror. Shërbimi ynë i Menaxhimit të Destinacionit ka tre përgjegjësi; para së gjithash, ne inkurajojmë grupet të mbajnë takime, konventa dhe shfaqje tregtare në qytetin ose zonën që përfaqësojnë. Së dyti, ne i ndihmojmë këto grupe me mbledhjet dhe përgatitjet e tyre. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, ne inkurajojmë turistët të vizitojnë dhe të shijojnë mundësitë historike, kulturore dhe krijuese që ofron destinacioni. Menaxhimi strategjik dhe operacional, dhënia e burimeve dhe ofrimi i informacionit transparent për performancën, të gjitha ndikojnë ndjeshëm në suksesin e shërbimit të menaxhimit.

Ne trajtojmë Menaxhimi i Destinacionit & Qëndrueshmëria përmes metodave të qëndrueshme që transformojnë dhe zhvillojnë biznesin, si dhe krijojnë vlera afatgjatë të bazuar në risi, mendësi dhe marrëdhënie të sinqerta biznesi.

Qëndro në Lidhje

Na pëlqen të bëjmë miq të rinj!