north

MENAXHIMI I CILËSISË/

Mbështetje
ndaj Klientit

Mbështetja jonë për ju

Tek Elite Coaching, ne e përkufizojmë sot mbështetjen ndaj klientit si aktin e ofrimit të ndihmës në kohë dhe në përshtatshmëri me nevojat e klientëve brenda çdo ndërveprimi.

Ekipi ynë i mbështetjes ndaj klientit është fytyra e kompanisë. Ai luan një rol kritik në shitjet dhe marketingun gjuhësor, punon krah për krah me ekipet e produkteve dhe ka një vend në tryezë kur bëhet fjalë për vendimmarrjet e kompanisë.

Në epokën e internetit si vetë-shërbimi, klientët nuk kanë nevojë gjithnjë për ndërmjetës në funksione të thjeshta, si anulimi i llogarisë së tyre.

Qasja e mbështetjes ndaj klientit të Elite Coaching:

01
Shihet si fytyra e një kompanie, një komponent kritik i shitjeve dhe marketingut gjuhësor.
02
Vetë-shërbimi së pari: në nivel të dytë vijnë agjentë të aftë dhe të autorizuar mund të ndihmojnë me pyetje dhe kërkesa më komplekse.
03
Ndihmë gjatë gjithë kohës nëpërmjet kanaleve të shumta: dokumentacioni i bazës së njohurive, emaili, telefoni, biseda, media sociale, etj.
04
Punon krah për krah me ekipet e produkteve, ka një vend në tavolinë në vendimmarrjen e kompanisë.
05
Metrikat holistike të lidhura me qëllimet e gjithë kompanisë: NPS, kënaqësia e klientit, etj.

Qëndro në Lidhje

Ne na pëlqen të krijojmë miqësi të reja!