north

TRAJNIM I PËRQENDRUAR/

Këshillimi Personal
& Trajnimi

Këshillimi në rrugën profesionale

Në ditët e sotme mjediset e punës dhe rrugët profesionale po ndërlikohen në aspektin e aftësive që lidhen me menaxhimin e projekteve dhe teknologjinë inovative.

Në këtë pikë, si Këshillimi ashtu edhe Profesionalizmi të japin një sërë përfitimesh, të cilat, kur kryhen në mënyrë korrekte, si individi që ofron shërbimet profesionale ashtu edhe të gjitha palët e përfshira në trajnime, mund të përfitojnë në vazhdimësi.

Trajnim Profesional (Coaching)

Pyesim në vend që të flasim, rrisim vetëdijen, nuk flasim për çka dimë

Trajnerët punojnë në përmirësimin e performancës dhe mirëqenies së një individi ose grupi individësh përmes vendosjes së qëllimeve, eksplorimit të vlerave, besimeve dhe krijimit të plan-veprimit. Kjo arrihet jo duke këshilluar apo thënë, por kryesisht duke pyetur për të lehtësuar ndërgjegjësimin dhe të mësuarit e vetëdrejtuar. Trajneri nuk kërkon ndonjë aftësi akademike në fushën e punës së trajnerit.

Këshillimi (Mentoring)

Di shumë, këshillon dhe udhëzon, ndan përvojën dhe dijen e tij

Këshilluesit me përvojë në fushë këshillojnë të tjerët me më pak përvojë në fushën e caktuar. Në biznesin modern, kjo lloj praktike është në rritje. Këshilluesit janë shpesh njerëzit me histori akademike, pedagogjike dhe me përvojë shumëvjeçare në fushën e tyre. 

Termi e ka origjinën në Greqinë e lashtë, me poemën klasike të Homerit, “Odisea”, në të cilën Odisea cakton një kujdestar të quajtur Mentor që të kujdeset për djalin në mungesë të tij, si mësues, udhërrëfyes dhe mik. 

Qëndro në Lidhje

Ne na pëlqen të krijojmë miqësi të reja!