north

PËRQENDRIM COACHING/

Certifikim Destinacion i Gjelbër

Shko Drejt dhe Gjelbër

Elite Coaching është kompania e parë e certifikuar Travelife në Shqipëri.

Ne auditojmë, certifikojmë, trajnojmë dhe sigurohemi për angazhimin dhe zbatimin e destinacioneve të gjelbra, institucioneve publike, kompanive të gjelbra dhe të qëndrueshme.

Mënyra jonë e punës dhe e mbështetjes është e aftë në realitetin ekonomik, duke marrë parasysh sfidat sociale dhe ekonomike, mundësitë dhe kërcënimet mjedisore.

Vetëdija e organizatës funksionon brenda një kuadri më të gjerë. Mes ndërlidhjeve komplekse me shumë grupe të palëve të interesuara, mund të përgatitet dhe të përdorë mundësitë që lidhen me qëndrueshmërinë.

Qëndrueshmëria

Menaxhimi i ndërgjegjshëm i ndikimit përkthehet në kosto më të ulëta, përmirësim të marrëdhënieve me jashtë dhe rreziqe të menaxhuara më mirë.

Vetëdija e organizatës funksionon brenda një kuadri më të gjerë. Mes ndërlidhjeve komplekse me shumë grupe të palëve të interesuara, mund të përgatitet dhe të përdorë mundësitë që lidhen me qëndrueshmërinë.

Qëndrueshmëria është ndërgjegjësimi se çdo ent është i rrethuar nga palët e interesuara. Ndërtimi dhe kultivimi i marrëdhënieve të mira me palët e interesuara bazuar në angazhimin dhe dialogun është thelbësor sepse jo vetëm që ndikon në mundësitë për të menaxhuar rreziqet, por gjithashtu mbështet zhvillimin dhe i jep organizatës një avantazh konkurrues.

Qëndrueshmëria është transformimi dhe zhvillimi i organizatës si dhe krijimi i vlerës së saj afatgjatë bazuar në inovacion, si dhe në kapitalin intelektual.

Qëndrueshmëria dhe Përgjegjësia Sociale e Korporatës (PSK)

Përgjigje ndaj sfidave të botës moderne

Qëndrueshmëria është një qasje gjithpërfshirëse për menaxhimin e organizatave e fokusuar në krijimin dhe lartësimin e vlerës afatgjate ekonomike, sociale dhe mjedisore. Është një përgjigje ndaj sfidave të botës moderne me të cilat përballen organizatat nga sektori publik dhe privat. Ne vendosëm vite më parë, të nisim procesin e certifikimit të Qëndrueshmërisë për të përparuar, përmirësuar, zbatuar dhe promovuar praktikat e mira të qëndrueshmërisë në aspektin sociale, mjedisor dhe ekonomik të biznesit tonë. 

Menaxhimi i Destinacionit dhe i Qëndrueshmërisë

Menaxhimi i Destinacionit është pjesë brenda synimit për të arritur pjesëmarrjen e lartë në tregun e turizmit mbarëbotëror. Shërbimi ynë i Menaxhimit të Destinacionit ka tre përgjegjësi; para së gjithash ne inkurajojmë grupet të mbajnë takime, konventa dhe shfaqje tregtare në qytetin ose zonën që përfaqësojnë.

 

Së dyti, ne i ndihmojmë ato grupe me mbledhjet dhe përgatitjet e tyre. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, ne inkurajojmë turistët të vizitojnë dhe të shijojnë mundësitë historike, kulturore dhe krijuese që ofron destinacioni. Menaxhimi strategjik dhe operacional, dhënia e burimeve dhe ofrimi i informacionit transparent për performancën, të gjitha ndikojnë ndjeshëm në suksesin e shërbimit tonë të menaxhimit.

 

Ne trajtojmë Menaxhimin e Destinacionit përmes metodave të qëndrueshme që transformojnë dhe zhvillojnë biznesin, si dhe krijojnë vlera afatgjatë të bazuar në risi, mendësi dhe marrëdhënie të sinqerta biznesi. Certifikim – Destinacion i Gjelbër

Qëndro në Lidhje

Ne na pëlqen të krijojmë miqësi të reja!