north

BURIMET NJERËZORE/

Zbulimi i Talenteve
& Mendësia Vizuale

Lidhuni me ne për të gjetur talentet, për të shtuar cilësi dhe profesionalizëm tek biznesi juaj

Madhësia dhe forma e ekipit tuaj që sot keni mund të jenë shumë të ndryshme nesër. Sa herë që ju duhet të plotësoni një boshllëk, mund t’i drejtoheni me besim Elite Coaching.

Ne kemi trajnues të specializuar për “Zbulimi i Talenteve” të cilët janë gjithnjë të gatshëm për bashkëpunim. Ata bëjnë atë që është e nevojshme për të kuptuar boshllëqet e biznesit tuaj dhe më pas ofrojnë një listë të përzgjedhur të talenteve dhe ekspertëve në distancë.

Ne, të Elite Coaching, kemi një kulturë progresiste dhe praktikat e biznesit tonë na japin mundësinë të zbulojmë talente të reja. Ne punojmë përmes komunikimit të brendshëm, në respekt me parimet e kompanisë të cilat krijojnë besim.

Të menduarit vizual në zgjerimin e horizontit drejt risive

Mendimi vizual është një proces përsëritës brenda së cilit kërkojmë të kuptojmë përdoruesin, të sfidojmë supozimet dhe të identifikojmë problemet për të përcaktuar strategjitë dhe zgjidhjet e mundshme. Në të njëjtën kohë, të menduarit vizual ofron një qasje të bazuar drejt zgjidhjes së problemeve. Është një mënyrë e të menduarit, të punuarit si dhe një fole metodash praktike.

Ne kalojmë nëpër këto faza të procesit të të menduarit vizual për të arritur zgjidhje dhe gjithashtu mësimdhënie akoma më cilësore. Të gjitha fazat e procesit lëvizin brenda parimeve të kodit të etikës dhe misionit të kompanisë sonë.

Ne përqendrohemi në modelin pesë-fazor:

Empati

me klientët, partnerët, bizneset, punonjësit tanë

Përcaktim

mbi nevojat, problemet dhe njohuritë

Ideatorë

duke sfiduar supozimet dhe duke krijuar ide për zgjidhje inovative

Prototip

në ndërtimin e zgjidhjeve


Testim

për zgjidhjet më të përshtatshme


Qëndro në Lidhje

Ne na pëlqen të krijojmë miqësi të reja!