north

MENAXHIMI I CILËSISË/

Menaxhimi i Shëndetit & Sigurisë

Menaxhimi i Cilësisë

Menaxhimi i cilësisë i Elite Coaching është akti i mbikëqyrjes së të gjitha aktiviteteve dhe detyrave që duhet të kryhen për të ruajtur një nivel të dëshiruar të përsosmërisë. Kjo përfshin përcaktimin e një politike të cilësisë, krijimin dhe zbatimin e planifikimit dhe qëndrueshmërisë së cilësisë, si dhe kontrollin e cilësisë dhe përmirësimin e saj. Ne gjithashtu u ofrojmë bizneseve ndërtimin e rregullores së H&S dhe kontrollimin e zbatimit në praktik të saj.

Në përgjithësi, menaxhimi i cilësisë përqendrohet në qëllimet afatgjatë nëpërmjet zbatimit të nismave afatshkurtra.

Përfitimet e Menaxhimit të Cilësisë

01
Përputhshmëri
Ndihmon një organizatë të arrijë përshtatshmërinë më të madhe në detyrat dhe aktivitetet që përfshihen në prodhimin e produkteve dhe shërbimeve.
02
Ndërthurje
Rrit efikasitetin në procese, redukton humbjet dhe përmirëson përdorimin e kohës dhe burimeve të tjera.

03
Përmbushje
Ndihmon në përmirësimin e shërmimit ndaj klientit.04
Market
U mundëson bizneseve të tregtojnë biznesin e tyre në mënyrë efektive dhe të shfrytëzojnë tregje të reja.
05
Siguri
E bën më të lehtë për bizneset integrimin e punonjësve të rinj dhe në këtë mënyrë i ndihmon bizneset të menaxhojnë rritjen në mënyrë më të qetë.
06
Përmirësim
I mundëson një biznesi të përmirësojë vazhdimisht produktet, proceset dhe sistemet e tij.

Mbështetja ndaj Klientit

Në Elite Coaching, ne e përkufizojmë sot mbështetjen ndaj klientit si aktin e ofrimit të ndihmës në kohë dhe në përshtatshmëri me nevojat e klientëve në ballë të çdo ndërveprimi.

Ekipi ynë i mbështetjes ndaj klientit është fytyra e kompanisë. Ai luan një rol kritik në shitjet dhe marketingun gjuhësor, punon krah për krah me ekipet e produkteve dhe ka një vend në tryezë kur bëhet fjalë për vendimmarrjen e kompanisë.

Në epokën e internetit si vetë-shërbimi, klientët nuk kanë nevojë gjithnjë për ndërmjetës në funksione të thjeshta, si anulimi i llogarisë së tyre.

Qasja e mbështetjes së klientit të Elite Coaching:

Shihet si fytyra e një kompanie, një komponent kritik i shitjeve dhe marketingut gjuhësor.

Vetë-shërbimi së pari: në nivel të dytë vijnë agjentë të aftë dhe të autorizuar mund të ndihmojnë me pyetje dhe kërkesa më komplekse.

Ndihmë gjatë gjithë kohës nëpërmjet kanaleve të shumta: dokumentacioni i bazës së njohurive, emaili, telefoni, biseda, media sociale, etj.

Punon krah për krah me ekipet e produkteve, ka një vend në tavolinë në vendimmarrjen e kompanisë.

Mundësi të panumërta për rritje dhe zhvillim.

Metrikat holistike të lidhura me qëllimet e gjithë kompanisë: NPS, kënaqësia e klientit, etj.

Menaxhimi i Shëndetit & Sigurisë (H&S)

Ka shumë arsye përse kompanitë duhet të kushtojnë vëmendje SH&S. Së pari, ekziston nevoja jetike që të gjithë punonjësit duhet të jenë në gjendje të punojnë në një mjedis të sigurt dhe kompanitë gjithashtu duhet të respektojnë rregulloret. Përveç kësaj, menaxhimi i mirë i SH&S mund të zvogëlojë rreziqet dhe kostot e biznesit, si dhe të përmirësojë Markën tuaj.

Elite Coaching ka përvojën, njerëzit e duhur dhe mjetet për t’ju ndihmuar ju dhe biznesin tuaj të rriteni të sigurtë.

Cilido qoftë motivimi juaj për të zgjedhur shërbimin tonë, ne do të ofrojmë mjetet e duhura për të krijuar një sistem ose qasje që është e rëndësishme për biznesin në fjalë. Menaxhimi ynë praktik i Shëndetit dhe Sigurisë për bizneset e vogla ose të mëdha do t’ju ndihmojë të krijoni një sistem që mund t’a mirëmbani, t’a shtoni dhe t’a përditësoni sipas rregullores zyrtare edhe nëse nevojat t’uaja ndryshojnë.

Qëndro në Lidhje

Ne na pëlqen të krijojmë miqësi të reja!