north

ELITE COACHING

Përkushtuar
drejt Rritjes

Kategoritë kryesore ku janë përqendruar trajnimet tona

Përqendrimi Ynë Parësor!

OJF

Ndihma është një përvojë njerëzore, një kontrast i tillë me jetën e përditshme, sa që largimet dhe kthimet në mision mund të jenë momente të vështira për t'u menaxhuar.

Edukim

Nxënësit ndihen më rehat duke bashkëvepruar me një trajner, i cili nuk është as psikolog, mësues dhe as familja e tij, duke qëndruar në lidhje me vizionin e studentit.

Trajnim për jetën

Bën të mundur gjetjen e ekuilibrit mes asaj që jemi dhe asaj që duam të jemi, por mbi të gjitha të kemi mjetet për të arritur atë që duam.

Trajnimet Profesionale

Për të gjithë ata që dëshirojnë të fillojnë ndryshime në jetën e tyre profesionale dhe të harmonizojnë jetën e tyre të punës me vlerat e tyre njerëzore…

Rritni Biznesin Tuaj me Ekspertë

Ofrojmë mundësi të pashoqe për rritjen e biznesit tuaj!

Mentorim
& Trajnim

Këshillimi ashtu edhe Profesionalizmi kanë një sërë përfitimesh, të cilat, kur kryhen në mënyrë korrekte, mund të përfitojnë si individi që ofron shërbimet ...

Më Shumë
Certifikim Destinacion i Gjelbër

Menaxhimi i Destinacionit është një synimi për pjesëmarrjen e lartë në tregun e turizmit ndërkombëtar. Menaxhimi i Destinacionit ka tre përgjegjësi ...

Më Shumë
Zhvillimi i Idesë
& Strategjia

Nëpërmjet zhvillimit të ideve, një zhvillues ose krijues është në gjendje të mishërojë idetë e tij dhe të dalë me koncepte që mund të zbatohen ...

Më Shumë

Qëndro në Lidhje

Ne na pëlqen të krijojmë miqësi të reja!

KLIENTËT TANË

Ne punojmë duke zhvilluar ide të veçanta dhe inovative me klientët e partnerët tanë!