north

ZGJIDHJE PËR BIZNESIN/

Menaxhim i Mikpritjes

Menaxhimi i mikpritjes është një fushë e gjerë që përfshin mbikëqyrjen e përditshme të aktiviteteve administrative, operacionale dhe tregtare të bizneseve në industrinë e mikpritjes.

Çfarëdo që ju nevojitet që biznesi juaj të rritet dhe të ketë sukses, ne të Elite Coaching jemi gati të menaxhojmë gjithçka për ju.

Ky shërbim është metaforikisht një ombrellë që mbulon udhëtimin dhe akomodimin, plus menaxhimin e ushqimit, pijeve, etj. Të gjitha departamentet nën rolin tonë të “Menaxhimi i Mikpritjes” mund të variojnë nga mirëmbajtja dhe përkujdesja e vendbanimit deri te shërbimet SPA, nga shërbimi pritës tek aktivitetet për klientët, etj.

Përgjegjësitë ndryshojnë sipas llojit të biznesit që kërkon një menaxher.

Kryesisht, këto mund të përfshijnë:

01
Kontabilitet dhe buxhet
02
Intervista, trajnim dhe menaxhim stafi
03
Ndihmë në operacionet e përditshme
04
Optimizim i performancës së biznesit
05
Listim i ankesave dhe pyetjeve të klientëve
06
Mbarëvajtje e përshtatjes me shëndetin dhe sigurinë

Qëndro në Lidhje

Na pëlqen të bëjmë miq të rinj!