north

TË MËSUARIT JETËGAJTË/

Rikualifikim
& Mësim i Përparuar

Rikualifikim, Përmirësim
dhe mësim i vazhdueshëm

Edukimi është një aktivitet i përjetshëm dhe jo vetëm diçka që ndodh midis moshës 5 dhe 23 vjeç. Kush e njeh këtë të vërtetë do të përpiqet vazhdimisht të zhvillojë aftësitë e tij dhe të përqafojë mundësitë për t’u rritur dhe për të qenë në gjendje të lundrojë në ndryshimet e karrierës sipas nevojës.

Përmirësim i aftësive

Përmirësimi i aftësive është procesi i të mësuarit të aftësive të reja për të përmirësuar tërësinë e aftësive individuale.

Përmirësimi i aftësive është më i zakonshëm brenda vendit të punës. Punëdhënësit mund të dëshirojnë të trajnojnë fuqinë e tyre punëtore drejt aftësive të reja, duke u mundësuar përfundimisht punëtorëve të rriten në pozicionet e tyre aktuale dhe të sjellin vlerë të shtuar për biznesin.

upskills

Rikualifikim cilësor i aftësive

Rikualifikimi cilësor është procesi i të mësuarit të aftësive të reja me synimin për të gjetur një punë ose rrugë të ndryshme karriere.

Rikualifikimi cilësor përshtatet për individët që kërkojnë të ndryshojnë punën ose karrierën e tyre. Ata mund të marrin arsim të mëtejshëm për të zhvilluar aftësitë e nevojshme që nevojiten në një fushë krejtësisht të re aktiviteti nga ajo e mëparshme.

reskilling 2

Mësim i vazhdueshëm

Në Elite Coaching jemi gjithmonë në linjë me ndryshimet që shfaqen në tregun e punës. Prandaj, ne kemi një mentalitet që na lejon të fokusohemi në një model biznesi progresist që përfshin edukim dhe trajnime për stafin tonë dhe për të tjerët jashtë kompanisë.

 

Nëse jeni një individ që dëshiron të ndryshojë karrierë, ose një punëdhënës që kërkon një program trajnimi për punonjësit e tij, ne mund t’ju ndihmojmë nëpërmjet:

Qasjes sonë mbi të mësuarit afatgjatë e cila synon mbështetje rritëse për fillestarë, profesionistë, kompani dhe profesionistë që duan të ndërtojnë aftësi dhe të fitojnë njohuri të reja.


Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar për më shumë trajnime për punonjësit tuaj ose konsulencë për kompaninë tuaj, ne ofrojmë zgjidhjen më të mirë për t’iu përshtatur nevojave të biznesit tuaj. Të gjitha këto ofrohen nga profesionistët tanë të ditur dhe me përvojë.

Llojet e kurseve që ne ofrojmë përfshijnë:

Udhëheqje biznesi (menaxhim) dhe praktikat e qëndrueshmërisë

Drejtim zhvillues dhe praktikat e rritjes afatgjatë

Menaxhim i mediave sociale

Puna dhe praktikat e punës në grup

Drejtim në risisjellje dhe problem-zgjidhje

Nëse dëshironi të ndiqni një nga kurset tona,
ju lutem mos ngurroni të na kontaktoni!

Qasje dixhitale

Ndërkohë që dixhitalizimi, rolet e reja të punës dhe sistemet e automatizimit po zgjerojnë ndikimin e tyre në mbarë botën, rikualifikimi i cilësive dhe rritja e aftësive për punonjësit me përvojë kërkohen po aq shpesh nga punëdhënësit.

Elite Coaching ofron trajnime për individë dhe profesionistë që dëshirojnë të rrisin tërësinë e aftësive të tyre ose për të përmirësuar ato që kanë si përvojë. Këto trajnime përfshijnë edhe Rregulloren e Kompanisë për Qëndrueshmërinë bashkë me stukturën e Praktikave të Biznesit.

Disa nga fushat lëndore që jemi të njohur deri më tani:

Digital Marketing

Marketing Dixhital

Menaxhim Biznesi

Marketing and Communication

Marketing & Komunikim

International Relations & International Business

Marrëdhënie Ndërkombëtare & Biznes Ndërkombëtar

International Relations & International Business

Menaxhim Turizmi & Mikpritjes

Graphic Design

Dizajn Grafik

Destination Management

Menaxhim Destinacioni

Individual Mentoring

Këshilim dhe Mbështëtje (Mentoring & Coaching) 

Nëse dëshironi të ndiqni një nga kurset tona,
ju lutem mos ngurroni të na kontaktoni!

Qëndro në Lidhje

Na pëlqen të bëjmë miq të rinj!